Jomfruen

Når din tegnhersker, Merkur, bevæger sig fra Vægten til Skorpionen den 3. oktober, skifter energien fra materielle og økonomiske emner, som er løst med succes, til kommunikationsemner. Når Merkur vil gå retrograd ind i Skorpionen i slutningen af måneden og forblive der indtil den 9. december, vil hele denne periode blive ekstremt krævende og kompleks.
Meningen af Merkur i Skorpionen er at redefinere dine analytiske evner, til at grave ned i detaljerne, ved hjælp af din fantastiske evner for at afdække ting som er skjulte. En del af denne periode vil du være tæt knyttet til en du kender intimt – en søster, med-student eller medrejsende – og din rolle kunne være at hjælpe denne person igennem en svær tid i sit liv. Det er også en tid hvor du har med ældre børn at gøre, hvor der er sensitive og private ting som der skal diskuteres. Hemmeligheder er helt sikre hos dig, men du kan ikke forhindre at de slipper ud fra andre mennesker.
Nymånen i Skorpionen den 28. oktober mødes med Uranus, og det er en tid hvor uventet information kommer for dagen, hvilket tvinger dig til at stoppe det du laver, spore dine træk og dele hvad du ved. Det er en god tid til rejser og research.