Tyren

Starten af juni er en vigtig tid for økonomiske beslutninger og til at fokusere på resurser, som du er afhængig af for at kunne opretholde livet. Dine forbindelser er vigtige og der er et særlig stærkt bånd til familiemedlemmer, som kan spille en indflydelsesrig rolle. Du er måske nødt til at tage over, fra en person som du normalt sætter din lid til, og det ser ud til at nye økonomiske planer sættes i værk omkring den 5. juni, hvor du vil være under stort pres.